توجه: هر ورزشکار فقط می تواند در یک رشته ورزشی شرکت کند.

 • مشخصات فردی

 • بارگذاری مدارک (اختیاری است)

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, png, pdf, jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 256 MB.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Accepted file types: jpg, png, pdf, jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 256 MB.

   بعد از ثبت نام چنانچه تصمیم به حذف یا اصلاح داشتید با خانم نعمت الله زاده تماس بگیرید. ۰۹۱۳۳۹۱۳۶۶۷