اولین دوره رقابت‌های پاکت بیلیارد بانوان شهرستان رفسنجان

اولین دوره رقابت‌های پاکت بیلیارد بانوان شهرستان رفسنجان

رقابت‌های رشته بیلیارد سومین المپیاد ورزشی محلات شهر رفسنجان، با رقابت بانوان آغاز شد.